Specjalność została uruchomiona na wniosek przemysłu gazowniczego, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na inżynierów, którzy rozumiejąc procesy technologiczne w gazownictwie, potrafiliby w oparciu o nowoczesną technikę rozwiązywać problemy tego przemysłu. Duży stopień złożoności zadań, szczególnie w zakresie szeroko rozumianego sterowania sieciami płynowymi powoduje, że wiele uwagi w procesie kształcenia studentów poświęca się metodom obliczeniowym i ich praktycznym aspektom.

Komputerowe metody symulacji sieci Komputerowe metody symulacji sieci
Komputerowe wspomaganie projektowania Komputerowe wspomaganie projektowania
Obliczenia inżynierskie Obliczenia inżynierskie
Pomiary i sieci inteligentne Pomiary i sieci inteligentne
Pomiary przepływu płynów Pomiary przepływu płynów
Prognozowanie Prognozowanie
Projektowanie i eksploatacja sieci gazowych Projektowanie i eksploatacja sieci gazowych
Systemy informacji przestrzennej GIS Systemy informacji przestrzennej GIS
Wybrane języki programowania Wybrane języki programowania

Absolwenci specjalności mają do wyboru różne ścieżki rozwoju zawodowego. Znajomość hydrauliki oraz zagadnień symulacji i optymalizacji sieci pozwala na wykonywanie zawodów takich jak projektant, analityk ds. bilansowania systemu, dyspozytor. Znajomość zagadnień prognozowania, rynku energii i mechanizmów obrotu surowcami energetycznymi daje możliwość odnalezienia się w zawodach specjalisty ds. prognozy, specjalisty ds. sprzedaży, maklera/analityka rynków surowcowych. Szeroka wiedza z zakresu metod numerycznych i informatyki użytkowej stwarza duże możliwości pracy w innych sektorach gospodarki.


Poniedziałek, 20 Maja 2024